Vaikka elämme henkisesti vaikeita aikoja jolloin huomaamattomat materialistiset riippuvuudet, itsekeskeisyyden kietoutumat ja opetetun opin vuoret ovat samentaneet viisauden silmän, myös meidän ajallamme on olemassa tie Duatin koetusten kentän kautta Aaruun. Vain harvat yltävän sitä kulkemaan, sillä se maailman nykykehityksen alusta jolta ponistamme on erittäin syvällä ja tarvittavaan korkeuteen on siksi äärimmäisen vaikeaa yltää. Tien monta vuotta kestävät moraaliset koetukset musertavat lähes kaikki yrittäjät. Miten se on järjestetty?

Varsinaista muinaista ja tietoisesti organisoitua maanpäällisen vihkimyksen koulua ei enää ole, mutta elämä ja uni tarjoavat valmistamisen puitteet. Ihminen elää tietämättään kahta todellisuutta, mutta ne näkevät toisensa vääristymisen läpi. Tiedostamiseen on kuitenkin mahdollista herätä. Lähelle poreilevan maailmankeitoksemme pintaa päätyneitä yrittäjiä autetaan erityisesti ja heistä parhaat pääsevät valmistavaan ”koulutusohjelmaan”. Kokelaaksi tuleminen on aluksi tiedostamatonta, mutta itsetuntemuksen avaava tietoinen muistaminen nostaa hunnutetun Isiksen salaisuuden verhoa vähitellen. Moraaliset koetukset ovat ankaria ja niitä tapahtuu fyysisen päiväelämän valintatilanteissa, mutta myös unessa, jossa niitä voidaan tuottaa maallisesta torjuntapanssaristaan erotetulle uneksijalle yhä uudelleen, kunnes koetus katsotaan läpäistyksi. Toisaalta jatkuva epäonnistuminen myös johtaa loosin ulkopuolelle joutumiseen. Tämä hylkääminen pyritään tekemään hyvissä ajoin, ennen kokelaan voiman kasvua liian suureksi, sillä epäonnistuminen, itsekeskeinen tahto ja voima johtavat usein mustalle tielle. Siksi moraalista kelpoisuutta koetellaan perusteellisesti. Mikäli hiukan saavutettua valtaa käytetään itsekeskeisesti, se on merkki siitä, että myös myöhemmin avautuvaa suurempaakin valtaa käytettäisiin väärin ja kyseisen henkilön vaikutukset maapallon ihmisten kokonaiskehitykseen voisivat olla suuret ja muille turhaa kärsimystä tuottavat: Korkeamman tiedon hedelmiä osittuneesti ja valikoivasti itsensä eduksi käyttävät ja niitä eteenpäin opettavat muuttuvat huomaamattaan negatiivisen ulkoisen kehittämisen välikappaleiksi. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Ihminen voi oppia muutenkin. Siksi Themosphores vartioi porttia ruoska kädessään ja pitää epäpyhät sen ulkopuolella.

Kun moraaliset koetukset ovat läpäistyt, käytetään muistamisen avainta. Avaimia unentakaisen todellisuuden avaamiseen ovat mm. keskittymiskyky, kehotunnon lisääminen, seksuaalisen energian tuhlaamattomuus, sekä hieman yllättävämpi seikka, joka on: selkärangan notkeus. Niiden kehitys alkaa tuottaa muistamisen ituja. Muistaminen alkaa jäsentyneiden ja tietoisten unien muistamisesta ja niille on usein järjestetty yhteys maanpäällisiin tapahtumiin. Ihminen elää tietämättään kahta elämää, mutta öinen vaeltelu on suljettu symboleiden taakse ja niiden avaamiseen tarvitaan syvämuistia ja herkkyyttä. Tietoisuus unennäöstä unessa on heräämisen ensimmäinen vaihe. Se ei kuitenkaan ole lopullinen, sillä unimaailmassaolostaan tietoinen nukkuja ei ole täysin hereillä astraalimaailmassa, vaan näkee siinä unta: Ts. hänen minänsä keskus kyllä sijaitsee ja liikkuu siinä tilassa ja hän näkee sen ympäristön, mutta havainnot tapahtumista ja olioista saapuvat hänen mieleensä voimakkaasti assosioivan tajunnallisen harhan läpi. Hän ei ole vielä kypsä tulkitsemaan sitä oikein, vaan muistuttaa juuri fyysiseen maailmamme syntynyttä pientä lasta. Tarvitaan laajaa itsetuntemuksen kehitystä, jotta omat reaktiot ja todelliset tapahtumat kyetään erottamaan toisistaan.

Vähitellen yöllinen vierailija oppii muistamaan aitoja tapahtumia. Hän saa myös todistuksia siitä, että yölliset havainnot ovat todellisia. Yhä useammin alkaa käydä niin, että jonkin päivän itsestä riippumattoman tapahtuman yhteydessä hän muistaa nähneensä juuri tästä asiasta unta. Unet ovat toisinaan symbolisia, mutta usein myös suoranaisia ja niillä on aukoton subjektiivinen todistusvoima. Myöhemmin hän oppii antamaan todistuksia myös muille, jotka ovat kyllin hereillä muistaakseen…

Yöllinen kehitys alkaa siis muistojen valvetilaantuonnin terävöitymisenä. Pyrkijä ei myöskään menetä normaalitajuisuuttaan vaipuessaan uneen vaan säilyttää sen toisinaan osittain. Yöllä on myös vaiheita jolloin hän on unen ja valveen rajalla tajuissaan ja kykenee saamaan vastauksia kysymyksiinsä ja vähitellen muistamaan ne myös valvetilassa. Aluksi vastaukset ovat vääristyneitä, unenomaisia ja osoittautuvat usein epätosiksi ja vailla päätä ja häntää oleviksi, kun niitä päivätajunnassaan muistelee. Välissä olevien vääristävien roskien vähentyessä ne kuitenkin kehittyvät, muuttuvat todemmiksi ja selkeämmiksi ja kokelas alkaa nähdä mielessään väläyksenomaisia hahmoja niiden takana. Mikäli henkilö ei ole kypsä ja suhteellisen vapaa itsekkäistä pyyteistä ja likaavista harrastuksista, piilee avautumisessa mielen sairastumisen vaara. Siksi avaavia harjoituksia, ei pidä tehdä ilman moraalista kypsyyttä, kehittynyttä itsetuntemusta ja rautaista tahtoa.

Varsinaista avautumista edeltää vuosien koeaika, jolloin pyrkijä on viattomuuden valollaan kiinnittänyt nykyään ihmiskunnasta peräisin olevista mestareista koostuvan järjestön huomion ja hänet on annettu kypsyyden koettelijoiden käsiin. Ihminen ei välttämättä tiedä olevansa tiellä ja hänen kohtalonsa voi toisinaan muistuttaa Jobin kohtaloa. Mikäli hän ei kestä koetuksia, hän putoaa vaivihkaa tieltä, usein edes tietämättään sillä olleensa. Mikäli hän kestää koetukset lankeamatta maailman lakiin: itsekkyyteen, vihaan ja himoon, syntyy edellä mainittua avautumista, joka johtaa salaisuuksien paljastumiseen ja päätyy sille tuonpuoleisen avartumistielle, jota myös kuoleman jälkeisessä vähittäisessä noususuhdanteessa tapahtuu. Sen kaunein kukka ja tarkoitus on kuitenkin auttamistyö, jota nykyään jo hyvin organisoituneessa Duatissa tehdään: Ihmiskunta kamppailee yhdessä ja kehittyneempien on tarkoitus nostaa nuoria sieluja, tai alemmille tasoille juuttuneita. Eteenpäinmenoa tapahtuu jatkuvasti, sillä nuorinkin aines on jo ehtinyt syntyä muutamia kertoja ja portteja eläinkunnasta nousemisen mahdollisuuteen ollaan vähitellen sulkemassa, sillä raja on saavutettu.